Elektroniczny regulator turbiny TURBOSTER®

TURBOSTER ® to zredundowany, elektroniczny regulator turbin parowych, które napędzają generatory, sprężarki i pompy. Jest przystosowany zarówno do współpracy z przetwornikami elektrohydraulicznymi (m.in. Voith, ABB, Alstom), jak również z zaworami proporcjonalnymi (m.in. Eaton/Vickers, Bosch Rexroth, Ponar Wadowice).


Regulator znajduje zastosowanie w przypadku turbin o dowolnej mocy, zarówno w energetyce zawodowej, jak i w liniach technologicznych.


Regulator TURBOSTER® umożliwia:


• automatyczny nabór obrotów z dowolnego stanu (zimnego/gorącego), z uwzględnieniem Bloku Ograniczeń Termicznych (BOT) oraz obrotów krytycznych turbozespołu
• automatyczną synchronizację turbozespołu z siecią elektroenergetyczną
• automatyczną regulację mocy, ciśnienia pary dolotowej, wylotowej i upustowej
• automatyczną regulację temperatury wody sieciowej w skojarzeniu z automatyczną regulacją ciśnienia pary upustowej lub wylotowej
• realizację ograniczników technologicznych, m.in.: parowy ogranicznik mocy, ogranicznik od spadku ciśnienia pary świeżej, ogranicznik od wzrostu ciśnienia pary upustowej, ogranicznik od wzrostu ciśnienia pary wylotowej
• ręczne sterowanie zaworami regulacyjnymi
• detekcję i przełączenie regulatora w tryb pracy na obszar wydzielony (praca wyspowa)
• opanowanie zrzutu do biegu luzem turbiny (BLT) lub pracy na potrzeby własne (PPW)


Regulator TURBOSTER® może współpracować z dowolnym systemem nadrzędnym (automatyki blokowej), obsługującym standardowe protokoły komunikacyjne (istnieje także możliwość zaimplementowania dowolnego protokołu).


Dodatkowo, do regulatora TURBOSTER® można podłączyć zewnętrzne urządzenia oraz układy regulacji, sterowania i akwizycji pomiarów, np. dla potrzeb wizualizacji na stacji operatorskiej regulatora turbiny.
Regulator można wyposażyć w niezależny układ zabezpieczeń, który oddziałując na cewki wybicia, gwarantuje bezpieczną pracę turbiny.


W zależności od zastosowanej sprzętowej platformy cyfrowej regulatora, oferujemy następujące wersje:

- TURBOSTER®-ES
- TURBOSTER®-GE
- TURBOSTER®-SI
- TURBOSTER®-OV

- TURBOSTER®-TRI

 
«powrót