Jakość

W 2005 roku, nasza firma wdrożyła System Zarządzania Jakością zgodny z Normą ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2015). Audit certyfikujący został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.


Od tego czasu, co 3 lata odnawiamy certyfikat. Ostatni audit recertyfikujący odbył się w marcu  2021 roku. W wyniku recertyfikacji, nasza firma uzyskała certyfikat o numerze  PL012391/U ważny do 15 kwietnia 2024 roku


System Zarządzania Jakością jest częścią Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w firmie i  obejmuje wszystkie obszary jej działalności.