Elektroniczny regulator turbiny parowej TURBOSTER®-ES

Regulator TURBOSTER®-ES zbudowany został w oparciu o dedykowane dla regulatorów turbin, sterowniki z rodziny ES-SYSTEM. Za produkcję odpowiada firmy Energoautomatyka Wrocław oraz ENERGOSTER Sp. z o.o.


Urządzenie posiada redundantną budowę zarówno po stronie układów wejściowo-wyjściowych, jak i po stronie sterowników. Rezerwacja polega na pracy w układzie tzw. funkcjonalnej redundancji dwóch w pełni równoważnych sterowników, które w sposób równoległy i równoczesny dublują swoje funkcje dla najważniejszych funkcji regulatora (pętli regulacji). Zapewnia to, w razie potrzeby, bezuderzeniowe przełączanie aktywnych sterowników (np. dla celów serwisowych).


Oddziaływanie operatora na regulator odbywa się przy pomocy:


• dwumonitorowej stacji operatorskiej, która jest wykonana w oparciu o system Proficy Hmi/Scada CIMPLICITY 7.0 firmy GE Fanuc Automation (opcjonalnie - Proficy Hmi/Scada iFIX 4.0 firmy GE Fanuc Automation)
• sterowania lokalnego, zrealizowanego za pośrednictwem dotykowego, ciekłokrystalicznego panelu 15" typu EPS-01 lub dla stref zagrożonych wybuchem - panelu 15" typu ET-336


Alternatywnie, zamiast dedykowanej dla regulatora stacji operatorskiej, możliwe jest przyłączenie regulatora do dowolnego, istniejącego na obiekcie systemu operatorskiego i wykorzystanie go do wizualizacji pracy regulatora oraz zaimplementowania w nim funkcji sterowniczych.


Regulator posiada wewnętrzny rejestrator zdarzeń o rozdzielczości 10 ms, pozwalający na dokładną analizę szybkozmiennych procesów technologicznych.

 
«powrót