Elektroniczny regulator turbiny parowej TURBOSTER®-TRI

 Regulator TURBOSTER®-TRI zbudowany został w oparciu o sprzęt i oprogramowanie systemu TRICONEX firmy Scheider Electric.


W zależności od potrzeb centralna część regulatora zbudowana jest z podzespołów serii Tri-GP (certyfikat SIL 2) lub Tricon (certyfikat SIL 3). W obu rozwiązaniach system składa się z trzech jednostek CPU działających według reguły 2 z 3.

 

Podstawową zaletą tego rozwiązania jest standardowe potrojenie układu w zakresie kart wejściowych i wyjściowych oraz procesorów. Każda karta we/wy ma zabudowane trzy niezależne układy pomiarowe, które w wyniku wewnętrznego głosowania według zasady 2 z 3 generują wartość do algorytmów przetwarzanych w trzech procesorach.

Inną zaletą jest możliwość całkowicie bezuderzeniowej wymiany modułów w trakcie pracy systemu. Każdy moduł wejściowy i wyjściowy podłączony jest do magistrali procesora za pomocą podstawek które wyposażone są w podwójne złącze. Użytkownik ma możliwość w dowolnym momencie zamontowania modułu w wolnym złączu podstawki. Układ pomiarowy po wykryciu nowego modułu przełączy się na odczyt danych z nowego źródła i zasygnalizuje tą czynność podświetleniem odpowiedniej diody. W tym momencie można wyciągnąć poprzedni moduł we/wy bez żadnych konsekwencji dla pracującego układu.


Oddziaływanie operatora na regulator odbywa się za pośrednictwem dwumonitorowej Stacji Operatorskiej systemu iFix lub WinCC.

«powrót