Elektroniczny regulator turbiny parowej TURBOSTER®-OV

Regulator TURBOSTER®-OV zbudowany został w oparciu o sprzęt i oprogramowanie systemu OVATION firmy Emerson Process.

 
Centralną częścią regulatora jest redundantny kontroler, składający się z zestawu dwóch jednostek CPU z procesorami Intel Pentium oraz z modułów I/O do sprzęgu z obiektem.


W obwodach sterowania zaworami regulacyjnymi turbiny, wykorzystano należący do systemu OVATION, specjalizowany moduł pozycjonera zaworu RSR, który realizuje pętlę regulacji położenia serwomotoru z wykorzystaniem elektronicznego nadajnika położenia.


Do pomiaru obrotów wykorzystano specjalizowane moduły firmy Emerson, wypracowujące sygnały do algorytmu wyliczania obrotów turbiny, według reguły "2 z 3".


W celu zwiększenia niezawodności działania implementowanego, razem z regulatorem układu zabezpieczeń zastosowano potrojenie wyjść dwustanowych w powiązaniu z elektronicznymi modułami wyboru "2 z 3" typu ES-23 produkcji Energoster.


Oddziaływanie operatora na regulator odbywa się za pośrednictwem dwumonitorowej Stacji Operatorskiej systemu OVATION, posadowionej na komputerach Sun Microsystems z systemem operacyjnym Solaris.

 
«powrót