Elektroniczny regulator turbiny parowej TURBOSTER®-GE

Regulator TURBOSTER®-GE zbudowany został w oparciu o kontrolery RX3i z rodziny PACSystem firmy GE Fanuc Automation.


Rozwiązanie posiada w pełni redundantną budowę zarówno po stronie układów wejściowo-wyjściowych, jak i po stronie kontrolerów. Rezerwacja kontrolerów odbywa się w trybie tzw. gorącej rezerwy, zapewniając bezuderzeniowe przełączenie aktywnych procesorów. Synchronizacja pracy kontrolerów w układzie redundancji prowadzona jest za pośrednictwem szybkiej magistrali komunikacyjnej Compact PCI.

 

Oddziaływanie operatora na regulator odbywa się za pośrednictwem dwumonitorowej Stacji Operatorskiej, która jest wykonana w oparciu o system CIMPLICITY HMI v. 7.0 firmy GE Fanuc Automation (opcjonalnie Proficy Hmi/Scada iFix 4.0 firmy GE Fanuc Automation).

 

W zależności od potrzeb, aplikacja regulatora może zostać wyposażona w Stację Inżynierską, która umożliwia zmiany w oprogramowaniu sterowników i oprogramowaniu aplikacji Stacji Operatorskiej.

 

Standardowo, regulator turbiny jest wyposażony w dotykowy, graficzny Panel Operatorski, pełniący rolę rezerwowego interfejsu operatorskiego. Panel umożliwia prowadzenie regulacji i sterowania oraz pozwala na podgląd i zmianę parametrów regulatora, podobnie jak Stacja Operatorska.

 
«powrót