BHP

System Zarządzania BHP wchodzi w skład działającego w firmie Zintegrowanego Systemu Zarządzania i jest zgodny z normą ISO 45001:2018.

 

W marcu 2015 roku po raz pierwszy firma uzyskała certyfikat, potwierdzający zgodność funkcjonującego w niej systemu zarządzania z normą PN-N 18001:2004. Audit certyfikujący został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.  i  został odnowiony w  2018 roku. 

 

W marcu 2021 roku została przeprowadzona certyfikacja  Systemu Zarzadzania BHP w zakresie jego zgodności z normą ISO 45001:2018. W wyniku przeprowadzonego auditu firma uzyskała certyfikat ważny do 15 kwietnia 2024 roku.