BHP

W marcu 2015 roku, nasza firma uzyskała certyfikat, potwierdzający zgodność funkcjonującego w niej systemu zarządzania z normą PN-N 18001:2004.


Audit certyfikujący został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o. Certyfikat został odnowiony w marcu 2018 roku i jest ważny do 15 kwietnia 2021 roku.