Polityka ZSZ

Nadrzędnym celem firmy ENERGOSTER Sp. z o. o. jest spełnianie oczekiwań Klientów w zakresie oferowanych im systemów automatyki przemysłowej, przy równoczesnym zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy oraz umacnianiu wizerunku firmy jako partnera godnego zaufania.


Nasza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ukierunkowana jest m. in. na:


• usatysfakcjonowanie Klienta poprzez dostarczanie wyrobów i realizację usług w pełni spełniających jego oczekiwania
• świadczenie usług oraz realizację wyrobu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i normami
• optymalne sterowanie procesami wytwarzania wyrobów, świadczenia usług, zarządzania oraz dążenie do ich udoskonalania
• zadowolenie Pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, możliwości osobistego rozwoju oraz wspieranie inicjatyw


Polityka ZSZ realizowana jest poprzez m.in.:


• prowadzenie procesów przebiegających w firmie w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniczne
• partnerską obsługę Klientów
• terminową i efektywną realizację prac zleconych przez Klienta
• współpracę ze sprawdzonymi dostawcami i kooperantami
• ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych Pracowników oraz ich szkolenie w zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
• angażowanie Pracowników do działań na rzecz poprawy jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy