EC Żerań - 2009

Wykonanie UAR instalaqcji przyturbinowych na turbinie TZ-4.
«powrót