PKN ORLEN S.A Płock - 2009

Analiza i opracowanie zaleceń do konfiguracji regulatorów turbin TG1÷TG6 oraz konfiguracji zakładowego systemu elektroenergetycznego w celu zminimalizowania wpływu zakłóceń w KSE na funkcjonowanie PKN Orlen.
«powrót