Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”

Projekt, dostawa, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem elektronicznego regulatora TURBOSTER_SI turbiny Siemens SST-110 na instalacji STUOŚ w Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w Warszawie.
«powrót