Elektrownia "Kozienice" S.A.

Modernizacja turbozespołów nr 7 i nr 2 obejmująca dostawę oraz montaż elektronicznych regulatorów turbin TURBOSTER-OV wraz z nadzorem i uruchomieniem.
«powrót