Elektrociepłownia EC II Bydgoszcz - 2010

Wykonanie prac związanych z modernizacją turbiny TG-5 55MW typu 13UP55 w EC II Bydgoszcz, branża AkPiA.
«powrót