Elektrownia "Kozienice" S.A. - 2010

Dostawa i uruchomienie redundantnego łącza IT z regulatora turbiny 200MW do systemu Ovation dla turbozespołu nr 7 200 MW.
«powrót