Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. EC Gdańsk - 2010

Modernizacja systemu 3300 firmy Bently Nevada do pomiaru drgań turbiny TG-2 55MW.
«powrót