ZEW Kogeneracja S.A. EC Wrocław - 2010

Modernizacja przenośników taśmowych węgla PT5 i PT6, projekt, dostawa i uruchomienie rozdzielni 0,4kV.
«powrót