ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach - 2010

Wykonanie elektronicznego regulatora i układu zabezpieczeń turbiny parowej typu 25MW EHNK 50/56 (projekt, dostawa, montaż i uruchomienie). W kontrakcie: modernizacja układu regulacji turbiny EHR, wykonanie zabezpieczeń elektrycznych generatora w technologii cyfrowej oraz rozdzielnic niskiego napięcia dla urządzeń elektrycznych turbiny. Regulator turbiny typu TURBOSTER® SI.
«powrót