Elektrownia "Kozienice" S.A. - 2013

Prace inżynierskie dotyczące instalacji odazotowania spalin (SCR) kotłów 4,5,6,7,8.
«powrót