Instytut Energetyki Oddział Gdańsk - 2005

Współudział w opracowaniu modelu regulatora turbiny dla potrzeb wykonania optymalnych nastaw zwłok zadziałania zabezpieczeń od utraty wzbudzenia w zespołach zabezpieczeń ZAZ-GT i CZAZ-GT.
«powrót