EC Żerań - 2008

Wykonanie UAR układów przyturbinowych na turbinie TZ-3, TZ-1 i TZ-10.
«powrót