Oprogramowanie narzędziowe ESTool

Oprogramowanie ESTool stanowi środowisko, w którym tworzone jest za pomocą języka typu FBD, oprogramowanie użytkowe dla sterowników mikroprocesorowych rodziny ES-SYSTEM (np. dla sterowników ES-15 i ES-10).


Podstawowe funkcje realizowane przez edytor ESTool:


• edycja arkuszy programu użytkowego
• wydruk arkuszy programu użytkowego
• kompilacja programu użytkowego
• wgrywanie programu do sterowników
• podgląd aktualnych wartości zmiennych bezpośrednio na arkuszach programowych
• rejestracja zmiennych oraz podgląd zapisanych rejestracji
• możliwość wymuszania wartości zmiennych w sterowniku


Program ESTool integruje arkusze programu użytkowego w ramach projektu, tworzonego dla danego obiektu. Projekt może obejmować wiele sterowników wykorzystywanych w ramach instalacji.

 

 

 

Edytor ESTool umożliwia tworzenie i edycję schematów programowych.

 

 

Schematy budowane są w oparciu o bibliotekę elementów. W programie istnieje też możliwość edycji elementów biblioteki.

 

 

Program pozwala na połączenie ze sterownikiem przy pomocy łącza szeregowego. Aktywne połączenie ze sterownikiem pozwala na wgranie programu użytkowego, bezpośredni podgląd zmiennych na arkuszach programowych oraz rejestrację zmiennych.

 

 

Do pobrania:

 

Program ESTool
«powrót