Systemu Pomiarów Specjalnych ESPS

Systemu Pomiarów Specjalnych ESPS jest systemem pomiarowym, służącym do nadzoru pracy maszyn wirnikowych. System umożliwia m.in. pomiar takich wielkości, jak: przemieszczenia, obroty, kierunek obrotów, drgania względne i bezwzględne.


W skład systemu wchodzą dwa moduły:


• moduł pomiarowy ESPS-11
• moduł komunikacyjny ESPS-01


Moduł ESPS-11 jest mikroprocesorowym wzmacniaczem sygnałowym, przeznaczonym do zabezpieczeń, kontroli, monitoringu i diagnostyki maszyn wirujących o stałej lub zmiennej prędkości obrotowej. Umożliwia on bezpośrednią współpracę z większością sond pomiarowych, stosowanych do pomiaru drgań, wydłużeń i prędkości obrotowej.
Przystosowanie modułu do danego typu sondy odbywa się drogą programową - do wyboru pozostają gotowe konfiguracje dla sond wielu producentów.


Moduł ESPS-11 umożliwia:


• pomiar amplitudy i wartości skutecznej drogi, prędkości oraz przyśpieszenia drgań bezwzględnych
• pomiar amplitudy i wartości skutecznej drgań względnych z kontrolą odległości czoła sondy od mierzonego elementu
• pomiar mimośrodowości z kontrolą odległości czoła sondy od mierzonego elementu
• pomiar wartości przemieszczeń, w tym : przesuwu osiowego, wydłużeń względnych, wydłużeń bezwzględnych, położeń urządzeń, etc.
• pomiar wartości prędkości obrotowej, mierzonej 1, 2 lub 3 sondami pomiarowymi (dla 3 sond, pomiar wg reguły 2 z 3)
• pomiar kierunku obrotów
• pomiar innych wielkości fizycznych, odwzorowanych w sygnałach napięciowych 0(4)÷20 V lub prądowych 0(4)÷20 mA
• testowanie układu zabezpieczeń poprzez symulowanie wartości mierzonego sygnału


Moduł ESPS-11 posiada:


• dwa kanały szeregowe RS232/422/485 z pełną separacją galwaniczną (protokół MODBUS RTU)
• jedno separowane wyjście analogowe 4÷20 mA
• trzy separowane wyjścia przekaźnikowe do sygnalizacji i generowania sygnałów zabezpieczeń
• trzy separowane wejścia impulsowe (napięciowe lub prądowe) do pomiaru obrotów wg reguły 2 z 3
• jedno wejście dla sondy pomiarowej z możliwością konfigurowania wartości napięcia i prądu zasilania oraz układem do diagnozowania niesprawności obwodu sondy
• możliwość buforowego zasilania z dwóch źródeł 24 VDC
• czteroznakowy wyświetlacz cyfrowy dla prezentacji wartości pomiarowych i stanów pracy modułu
• sześć diod LED dla lokalnej prezentacji mierzonych wartości
• trzy przyciski do zmiany prezentowanych wartości na wyświetlaczu, załączania trybu testowego i zmiany wartości sygnału testującego
• jedno wyjście buforowe sygnału z sondy pomiarowej dla podglądu na zewnętrznych urządzeniach


Moduł komunikacyjny ESPS-01
to sterownik, który pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Linux. Wyposażono go w trzy porty szeregowe (COM1, COM3, COM4) oraz jedno łącze ethernetowe. Port szeregowy COM4 przeznaczony jest do komunikacji z modułami ESPS-11 (łącze RS485). Do modułu komunikacyjnego można podłączyć maksymalnie 16 modułów ESPS-11. Łącze ethernetowe oraz porty szeregowe COM1 i COM3 służą do komunikacji z zewnętrznymi systemami, w oparciu o protokoły MODBUS TCP i MODBUS RTU. 

«powrót