Moduł zespołu wybieraka sygnałów dwustanowych ES-23

Moduł ES-23 jest elektronicznym urządzeniem, realizującym funkcję głosowania wg reguły "2 z 3", które przewidziane zostało do stosowania w członach wykonawczych układów zabezpieczeń.


Zespół może sterować bezpośrednio przekaźnikiem, pełniącym rolę separatora i powielacza zestyków. Do wykorzystania dostępne są również dwa separowane galwanicznie wyjścia sterujące typu otwarty kolektor OC lub PhotoMOS (zależnie od wersji wykonania).


Zespół wybieraka ES-23 posiada wyjście kontrolne, służące do kontroli cewki przekaźnika obciążającego wyjście i testowania poszczególnych wejść sterujących. Wyjście kontrolne jest separowane galwanicznie od pozostałych części obwodu. Stan linii wejściowych monitorowany jest za pomocą trzech zielonych diod LED, umieszczonych na płycie czołowej urządzenia.


Zespół zmontowano na płytce drukowanej w technologii montażu powierzchniowego SMD i umieszczono w standardowej obudowie typu 789 firmy WAGO, montowanej na listwie typu TS-35.


Do pobrania:

 

DTR zespołu wybieraka sygnałów dwustanowych typu ES-23
«powrót