Moduł zespołu pomiaru obrotów ES-03

 

Moduł ES-03 jest mikroprocesorowym, programowalnym przetwornikiem obrotów, przeznaczonym do kontroli prędkości obrotowej maszyn wirujących.

 


Podstawowe funkcje przetwornika:


• pomiar prędkości obrotowej
• generowanie sygnałów o przekroczeniach poziomów obrotów
• generowanie sygnałów o przekroczeniach szybkości naboru obrotów (gradientu)
• generowanie sygnału prądowego 4 ÷ 20 mA, proporcjonalnego do zadeklarowanego zakresu obrotów (np. 4 ÷ 20 mA == 0 ÷ 3000 obr./min.)


Aktualna wartość prędkości obrotowej maszyny wyznaczana jest z ciągu impulsów, podawanych na wejściu przetwornika. Zespół ES-03 może współpracować z sondą pomiarową z wyjściem typu napięciowego lub prądowego. W sposób programowy, deklaruje się liczbę impulsów przypadających na jeden obrót (wartość ta może odpowiadać np. ilości zębów koła nadawczego, umieszczonego na wale).


Zmierzona wartość prędkości obrotowej udostępniana jest jako wyjściowy sygnał prądowy lub jako wartość cyfrowa w rejestrze systemowym, dostępnym poprzez łącze szeregowe.
Zespół posiada pięć separowanych wyjść dwustanowych, które można wykorzystać do sygnalizowania przekroczenia wartości progowych prędkości obrotowej lub przyśpieszenia.

Konfiguracja każdego z wyjść może być ustalana indywidualnie, a dodatkowo, stan każdego z wyjść można uzależnić logicznie od stanu jednego z dwóch wejść binarnych.


Wejścia dwustanowe mogą:


• modyfikować wartości progowe, co pozwala w prosty sposób testować zabezpieczenia od nadobrotów (bez wprowadzania maszyny na rzeczywiście wysokie obroty)
• wpływać na pobudzenie określonych wyjść wg zaprogramowanego algorytmu (np. można zsumować sygnał zabezpieczeń, pochodzący z układów zewnętrznych)
Ustawienie wartości wszystkich parametrów i wyboru algorytmów dokonuje się na drodze programowej, poprzez modyfikację określonych rejestrów systemowych zespołu ES-03. W tym celu, wykorzystujemy program komputerowy pod nazwą es03_ver2.exe.

 

 

 


Połączenie przetwornika z komputerem wykonujemy separowanym łączem RS-232, które może również pracować w trybie RS-422 lub RS-485. W celu wymiany danych z innymi sterownikami i/lub systemami, zaimplementowano w układzie obsługę protokołu firmowego i protokołu MODBUS-RTU.


Do pobrania:

 

DTR zespołu pomiaru obrotów typu ES-03
«powrót