Historia

 

• 20.05.2004r. - powstanie firmy oraz objęcie udziałów Spółki przez osoby prywatne na podstawie aktu założycielskiego


• 24.05.2004r. - Pierwsze Zgromadzenie Wspólników


• 22.06.2004r. - uzyskanie przez Spółkę osobowości prawnej i rozpoczęcie działalności gospodarczej pod firmą "Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe ENERGOSTER Sp. z o.o."


• 06.09.2005r. - uzyskanie przez Spółkę certyfikatu ISO 9001: 2000


• 19.11.2007r. - uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy słowny TURBOSTER (nr 310158) w Urzędzie Patentowym RP


• 2007r. – firma zostaje Autoryzowanym Integratorem Systemów ASTOR


• 2008r. - PPW Energoster Sp. z o.o. ponownie zostaje Autoryzowanym Integratorem Systemów ASTOR; w wyniku recertyfikacji, firma uzyskuje certyfikat ISO 9001:2008 o numerze PL PL8000296/P


• 2010r. - firma uzyskuje Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany za najwyższą ocenę stabilności firmy według firmy D&B Poland


• 2011r. - firma uzyskuje certyfikat ISO 9001:2008 o numerze PL1100269/P, w wyniku recertyfikacji przeprowadzonej przez firmę BureauVeritas


• 2014r. – firma uzyskuje certyfikat ISO 9001:2008 o numerze PL 004053/P, ważny do lipca 2017r.


• 2015r. - firma uzyskuje certyfikat potwierdzający zgodność funkcjonującego w niej systemu zarządzania z normą PN-N 18001:2004

 

 

.