Realizacje

AB Achema Litwa
Modernizacja automatycznego systemu sterowania turbiny parowej K15-41-1, napędowej kompresora powietrza nr 402.
Elektrownia "Kozienice" S.A.
Modernizacja turbozespołu nr 5 obejmująca dostawę oraz montaż elektronicznego regulatora turbiny TURBOSTER-OV wraz z nadzorem i uruchomieniem.
Artic Paper Kostrzyn S.A.
Migracja elektronicznego regulatora turbiny parowej nr 5 do wersji TURBOSTER-OCC na Wydziale Energetycznym Arctic Paper Kostrzyn S.A.
ANWIL S.A.
Modernizacja układów regulacji, zabezpieczeń i układu anty-pompażowego turbosprężarki TC 1201A w tym, opracowanie dokumentacji wykonawczej w branżach AKPiA i elektrycznej, kompletacja dostaw,..
PKN Orlen S.A.
Dokumentacja projektowa dotycząca modernizacji systemu antypompażowego kompresora K51 na instalacji MEKTOL.
Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”
Projekt, dostawa, montaż oraz nadzór nad uruchomieniem elektronicznego regulatora TURBOSTER_SI turbiny Siemens SST-110 na instalacji STUOŚ w Oczyszczalni Ścieków „Czajka” w..
WARTER spółka jawna Oddział Tarnówka
Wykonanie układu wyprowadzenia mocy, układu automatyki i sterowania turbozespołu AFA4 1,2 MW zainstalowanego w fabryce tektury WARTER  Oddział Tarnówka.
Elektrownia "Kozienice" S.A.
Modernizacja turbozespołów nr 7 i nr 2 obejmująca dostawę oraz montaż elektronicznych regulatorów turbin TURBOSTER-OV wraz z nadzorem i uruchomieniem.
Elektrownia "Kozienice" S.A.
Projekt, dostawa i uruchomienie elektronicznego regulatora turbiny 560 MW TG-10 TURBOSTER OV.
Elektrownia "Kozienice" S.A. - 2018
Projekt, dostawa i uruchomienie elektronicznego regulatora turbiny 230 MW TG-6 TURBOSTER OV.
Elektrownia "Kozienice" S.A. - 2018
Modernizacja elektronicznego regulatora turbiny 560 MW TG-9.
ANWIL S.A. - 2018
Modernizacja układu sterowania, regulacji i zabezpieczeń oraz układu antypompażowego turbosprężarki TC-1501A. Projekt, oprogramowanie i uruchomienie elektronicznego regulatora turbosprężarki,..