ZMIANA ADRESU SIEDZIBY SPÓŁKI

Uprzejmie informujemy, że z dniem 01.06.2019 r. ulega zmianie dotychczasowy adres siedziby naszej spółki. Nowy adres to:

 

PPW ENERGOSTER Sp. z o.o.
ul. Mydlana 1
51-502 Wrocław

 

 

Pozostałe dane jak numer NIP, KRS, REGON, numery telefonów, faksu oraz adresy e-mail pozostają bez zmian. Prosimy o uwzględnienie zmiany adresu naszej spółki w wystawianych fakturach oraz korespondencji kierowanej do nas po dniu 01.06.2019 r.
 
«powrót